„NEBOJ SA, LEN VER!“      Evanjelium podľa Marka 5,36

 AGLOW KONFERENCIA V PROROCKOM DUCHU

14. – 16. október 2016 

Dianne de JONG - hlavná rečníčka - narodila sa v USA a od roku 1971 býva v Holandsku s manželom Stefom, s ktorým majú tri  dospelé deti a tri vnúčatá. Bola 16 rokov riaditeľkou anglicky hovoriacich skupín Aglow v rámci celej Európy.  Dianne je služobníčka Božieho Slova a má dar povzbudzovania.  Túto službu robí s láskou a radosťou.

Rút KRAJČIOVÁprezidentka Aglow na Slovensku. Jej záľubou je šíriť Božie kráľovstvo na Slovensku i v zahraničí a za tým účelom usporadúva krátkodobé misijné  výlety. Vedie službu v ženských väzniciach, kde veľa žien otvorilo srdce pre Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Pravidelne vyučuje na seminároch Biblické ženy. Je členkou modlitebnej skupiny pri Parlamente SR. V Bratislave organizuje hudobno-literárne popoludnia Žalmy kráľa Dávida.

 

Chvály počas konferencie povedie Michal ŠEVČÍK so skupinou.

 

Miesto konferencie:        Poprad, hotel Satel, Mnoheľova 825, www.hotelsatel.com

 Poplatok:                       ubytovanie na 2 noci s plnou penziou EUR 60,--

 Program:         PIATOK          14:00 hod. začiatok registrácie

                                                19:00 hod. večerné konferenčné stretnutie

                         SOBOTA           9:00 hod. konferenčné zhromaždenie

                                                14:00 hod. posedenie pri káve

                                                15:00 hod. modlitby za uzdravenie a obnovu duchovného života

                                                19:00 hod. večerné zhromaždenie

                         NEDEĽA          9:00 hod. začiatok zhromaždenia

                                               12:00 hod. koniec konferencie


Elektronický registračný formulár  Prihláška  alebo na facebooku Aglow Slovakia. Možnosť prihlasovania končí dňom   3.10.2016.

Poplatok za konferenciu je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 7.10.2016.                                                               Číslo účtu: SK88 0200 0000 0015 8543 4457, variabilný symbol: 102016, konštantný symbol: 0558, poznámka pre prijímateľa:           priezvisko za koho platíte (ak za viacerých, tak rozpísať priezviská).

Kontaktná osoba: Ing. Antónia Kuševová,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,  0911 349 572.

 – Lýdia, predavačka plátna NZ – záznam 31.05.2016 (stiahnuť)

Dievča z Izraela v službách Námana Sýrskeho – záznam 26.04.2016 (stiahnuť)

Mojžišova matka – záznam 29.03.2016 (stiahnuť)

Anna – záznam 23.02.2016 (stiahnuť)

Alžbeta – záznam 24.11.2015 (stiahnuť)

Abigail – záznam 27.10.2015 (stiahnuť)

Miriam – záznam 29.09.2015 (stiahnuť)

Lea – záznam 26.05.2015 (stiahnuť)

Rachel – záznam 28.04.2015 (stiahnuť)

Sára – záznam 31.03.2015 (stiahnuť)

Žena Samaritánka – záznam 24.02.2015 (stiahnuť)

Lotova žena a dcéry – záznam 28.10.2014 (stiahnuť)

Ester – záznam 30.9.2014 (stiahnuť)

Aglow ti ponúka

  1. uzdravenie minulých zranení a semináre
  2. národné a medzinárodné konferencie
  3. motivujúca literatúra pre dnešné ženy
  4. možnosti tréningu vodcovstva a zdrojov
  5. modlitebné príležitosti
  6. krátkodobé misijné výlety
  7. praktické príležitosti slúžiť